Сьогодні відомо досить багато різноманітних вимірювальних приладів. Одним з найчастіше застосовуваних як у побутових умовах, так і серед професійної діяльності є вольтметр. Що таке вольтметр і для чого він потрібний? Вольтметр являє собою спеціальний вимірювальний прилад, призначений для вимірювання напруги між двома вузлами електричного ланцюга або в будь-якій її точці. Інакше кажучи, він показує різницю напруги між цими точками. Промисловість виробляє кілька основних різновидів такого виробу, які відрізняються один від одного принципом роботи.При роботі такий пристрій не повинен впливати на параметри електромережі, а тому ідеальним приладом вважається модель з нескінченно великим внутрішнім опором. Саме від цього параметра залежить точність вимірів.

Які бувають вольтметри?

Виходячи з принципу роботи та того, як пристрій проводить виміри, їх можна класифікувати на:

  • Універсальні. Це багатофункціональні вироби, які здатні вимірювати будь-який тип сигналів.
  • Селективні. За їхньою схемотехнікою можна говорити, що вони схожі на радіоприймачі супергетеродинного типу. Можуть виділяти гармоніки сигналів, а також вимірювати їхню середню величину амплітуди.
  • Фазочутливі. Для них характерною особливістю є наявність одразу двох індикаторів, які потрібні для реєстрації, уявної та дійсної складових комплексного сигналу.Як правило, використовуються для дослідження амплітудно-фазових параметрів.
  • Імпульсні. Як відомо з назви, процес вимірювання значення амплітуди сигналів цими приладами складає періодичних і одиночних імпульсах. Структурна схема включає підсилювач, перетворювач рівня імпульсу і відліковий пристрій.
  • Діодно-компенсаційні. Ключовий принцип роботи цих виробів ґрунтується на порівнянні базового сигналу, який видається від джерела, що регулюється, з вимірюваним. Головний елемент конструкції – вакуумний діод. Такі прилади використовуються не тільки для того, щоб змінювати змінний сигнал, але й для широкого діапазону частот.

Всі наведені вище пристрої можуть бути використані як у лабораторіях, так і на виробництвах, з метою налагодження роботи тієї чи іншої техніки. Що ж до побутового використання, то тут найчастіше зустрічаються ті вольтметри, які вимірюють середньоквадратичну напругу постійного та змінного типу.